Keep it simple

Anorganische
afvalstoffen

> HOME


Voor de verwerking of reiniging van anorganische gevaarlijke afvalstoffen kunnen wij u internationaal de beste oplossingen bieden. Dit kan verontreinigde grond zijn die thermisch of extractief gereinigd moet worden, vliegassen of andere residuen die als bouwstof in de mijnbouw gebruikt kunnen worden, of reststoffen van productieprocessen die als toeslagstof in andere productieprocessen kunnen worden ingezet.